Achos yng Nghanada: Atebion dŵr yfed

Dŵr Yfed Diogel, Glân a Chrimp Ar Gyfer Teulu Canada

Yng Nghanada, ni ellir cymryd ansawdd dŵr yn ganiataol mwyach. Mae cyfleustodau dŵr trefol sy'n heneiddio yn ei chael hi'n anodd ac yn aml yn methu â bodloni safonau ansawdd ffederal. Mae ein seilwaith dosbarthu hefyd yn wynebu heriau oedran a thoriadau cyllideb. Unwaith y credir ei fod yn hollol newydd, mae dŵr ffynnon hefyd yn destun pryder gan fod llawer o ddŵr daear wedi'i halogi gan amrywiaeth o halogion cemegol a biolegol. Nid yw'n syndod bod llawer ohonom bellach yn meddwl ddwywaith cyn cymryd sipian o'r tap. Roedd dŵr potel yn ddewis poblogaidd ar un adeg, ond mae'n ddrud ac yn creu gwastraff sy'n anodd i'r amgylchedd. Yn ffodus, gyda phurwr dŵr OLNASI, gallwch chi ddarparu dŵr ffres, glân, blasus iawn i'ch teulu heb ofid, pryder na gwastraff. Mae ansawdd dŵr yn amrywio o gartref i gartref felly efallai na fydd triniaeth dŵr ar gyfer un teulu yn iawn i deulu arall.

Dewis y system dŵr yfed orau ar gyfer y teulu Canada
Mae dewis y system dŵr yfed gywir ar gyfer eich cartref yn dibynnu ar ddau beth sylfaenol. O ble mae eich dŵr yn dod a beth sydd yn eich dŵr? Mae gan OLNASI ddau fath o systemau dŵr yfed, unedau osmosis gwrthdro a hidlwyr dŵr yfed. Mae'r ddau yn opsiynau gwych ar gyfer gwella ansawdd eich dŵr. Bydd y rhan fwyaf o'r systemau'n gweithio'n dda ar ddŵr y ddinas, ond os oes gan eich cartref ddŵr da, mae rhai atebion yn well nag eraill. Cysylltwch â ni, ein harbenigwr dŵr OLNASI i weld pa systemau dŵr yfed sydd orau ar gyfer eich cartref.

Hidlo Dwr Yfed
Mae hidlydd dŵr yn ddyfais sy'n gorfodi dŵr trwy rwystr, gan ddal yr halogion neu'r amhureddau. Mae'r rhwystr yn caniatáu i ddŵr wedi'i hidlo adael yn unig, gan eich gadael â dŵr glân, blasu gwell. Mae hidlwyr dŵr fel arfer yn defnyddio cyfrwng hidlo neu cetris hidlo i leihau halogion ac amhureddau penodol. Bydd rhai hidlwyr dŵr hefyd yn ychwanegu mwynau at ddŵr pan fyddant yn fuddiol i iechyd pobl. Nid yw rhai hidlwyr dŵr yfed wedi'u bwriadu i'w defnyddio gyda dŵr ffynnon heb ei drin.

Mae OLNASI yn cynnig systemau hidlo dŵr yfed lluosog. Mae gennym y system hidlo dŵr uwch a'r purifier dŵr i chi.

Osmosis cefn
Mae osmosis gwrthdro yn broses hidlo dŵr sy'n gorfodi dŵr trwy bilen lled-athraidd. Mae gan y bilen dyllau sy'n ddigon bach i wrthod unrhyw beth sy'n fwy na moleciwl dŵr sy'n gwneud osmosis gwrthdro yn effeithiol iawn ar gyfer cael gwared â halogion. Mae'r broses yn adnabyddus am gynhyrchu dŵr o'r ansawdd uchaf. Mae systemau RO yn dda ar gyfer dŵr dinas a dŵr ffynnon.

Mae OLNASI yn cynnig y peiriant dŵr osmosis cefn yng Nghanada, mae'n orsaf ddŵr yfed well ar gyfer amodau dŵr Canada.

Mae OLANSI wedi'i sefydlu yn 2009, y gwneuthurwr gyda dros 10+ mlynedd o brofiad. Rydym yn ffatri purifier dŵr a dosbarthwr dŵr proffesiynol, yn cynnig gwasanaeth OEM ac ODM byd-eang. Cyflenwi cyflym, pris cystadleuol, ansawdd uchel, a gwasanaeth hirdymor i'n cleientiaid.
......
Os ydych chi eisiau gwasanaeth OEM / ODM purifier dŵr neu ddosbarthwr dŵr, cysylltwch â ni ar hyn o bryd!