Achos yn Korea: Mae dŵr alcalïaidd yn dda i iechyd

Mae mwy a mwy o bobl Corea yn yfed y dŵr alcalïaidd, ac maen nhw'n prynu'r purifier â swyddogaeth dŵr alcalïaidd.

Beth yw manteision Dŵr alcalïaidd?
Gall dŵr alcalïaidd helpu i frwydro yn erbyn a gwrthweithio sylweddau gwenwynig trwy niwtraleiddio asid ein corff. Trwy gyflwyno dŵr alcalïaidd i'ch corff, gall ganolbwyntio ar atgyweirio'r difrod a wneir gan sylweddau gwenwynig.

Gall dŵr asidig helpu i ailhydradu croen a gall weithredu fel astringent i helpu i atal problemau croen fel acne, crychau, a phroblemau croen eraill. Mae dŵr asidig hefyd yn wych ar gyfer glanhau gwydr, ac arwynebau eraill yn eich cegin. Mae'r rhan fwyaf o blanhigion a blodau hefyd yn ffynnu gyda dŵr pH is ac mewn gwirionedd mae'n well ganddynt yr amgylchedd hwn dros ddŵr pH uwch.

Mae gwrthocsidyddion yn cael eu creu ar yr un pryd tra bod dyfroedd pH uchel ac isel yn cael eu cynhyrchu. Mae hydrogen moleciwlaidd, gwrthocsidyddion ac ocsigen yn caniatáu i'r corff wella a gwella'n effeithiol ac yn effeithlon. Mae hydrogen moleciwlaidd yn helpu i frwydro yn erbyn radicalau rhydd yn y corff ac yn helpu i roi hwb i'ch system imiwnedd trwy weithio'n ddwfn o fewn y cellfuriau.

Manteision Dŵr Alcalïaidd
· Helpu i Leihau neu Ddileu GERD (Diffyg Traul Adlif Asid)
· Mae dŵr wedi'i drwytho â gwrthocsidyddion yn eich helpu i aros yn ifanc ac yn ifanc
· Lleihau Llid yn y corff, cymalau a chyhyrau
· Annog ac Ysgogi Colli Pwysau
· Dadwenwyno'ch corff bob dydd
· Mae Dŵr Asidig yn astringent naturiol, yn helpu i leihau crychau, acne, llinellau mân, ecsema, rosacea, ac yn helpu i dynhau croen
· Gwella amser ymateb a chof
· Creu mwy o fwyd blasus wrth goginio pasta, reis, ac wrth fragu coffi a the
· Lefelau hydrogen uwch oherwydd micro-glystyru a gwrthocsidyddion
· Llai o ddolur a chramp
· Lleihau asidedd y corff yn gyffredinol
· Lleihau cyflymder amseroedd adfer a chynyddu perfformiad athletaidd
· Hybu lefelau egni a metaboledd
· Dileu'r teimlad dŵr “llawn” hwnnw

Sut mae dosbarthwr dŵr alcalin OLNASI?
Mae dosbarthwr dŵr alcalïaidd OLANSI yn gwneud H + ionzer a dŵr alcalïaidd, dyma'r dewis gorau i bobl Corea. Mae OLANSI yn cynnig y gwasanaeth OEM / ODM ar gyfer y cwmnïau offer cartref sydd â'r ansawdd gorau.

Ardystio a Phrofi
Mae dosbarthwr dŵr alcalïaidd OLANSI yn rhoi'r gwiriadau diogelwch ac ansawdd ymhell uwchlaw'r hyn sydd ei angen leiaf. Mae ein hardystiadau yn cynnwys ETL, RoHS, ac ISO 9001, a chymeradwyaeth FDA ar gyfer cyswllt dŵr, gan sicrhau eich bod yn cael cynnyrch o ansawdd eithriadol.

Ansawdd Dŵr
Trwy broses o'r enw electrolysis, mae platiau wedi'u gorchuddio â thrydan a thitaniwm wedi'u gorchuddio â phlatinwm yn creu manteision iechyd ein Dŵr Alcalïaidd Ionized. Mae hyn yn golygu y gallwch chi ddechrau mwynhau'r holl fanteision iechyd hynny am lawer llai o arian. Yn chwilfrydig am y canlyniadau? Gellir profi dŵr ïoneiddiedig 100% ac rydym yn eich annog i'w brofi drosoch eich hun!

Pawb yn Naturiol a Chemegol Am Ddim
Ein nod gydag ionizers dŵr yw cael dŵr glân ac iach, felly nid yw ychwanegu cemegau yn ymddangos yn iawn i ni. Mae ein hionyddion dŵr i gyd yn naturiol ac yn defnyddio ychwanegion ZERO i newid cyflwr y dŵr, yn ogystal, rydym yn defnyddio plastigau o ansawdd uchel a Gymeradwywyd gan FDA.

Mae OLANSI wedi'i sefydlu yn 2009, y gwneuthurwr gyda dros 10+ mlynedd o brofiad. Rydym yn ffatri purifier dŵr a dosbarthwr dŵr proffesiynol, yn cynnig gwasanaeth OEM ac ODM byd-eang. Cyflenwi cyflym, pris cystadleuol, ansawdd uchel, a gwasanaeth hirdymor i'n cleientiaid.
......
Os ydych chi eisiau gwasanaeth OEM / ODM purifier dŵr neu ddosbarthwr dŵr, cysylltwch â ni ar hyn o bryd!