Air Purifier

Mae purifier aer neu lanhawr aer yn ddyfais sy'n tynnu halogion o'r aer mewn ystafell i wella ansawdd aer dan do. Mae'r dyfeisiau hyn yn cael eu marchnata'n gyffredin fel rhai sydd o fudd i ddioddefwyr alergedd ac asthmatig, ac o ran lleihau neu ddileu mwg tybaco ail-law.

Mae'r purifiers aer gradd fasnachol yn cael eu cynhyrchu naill ai fel unedau annibynnol bach neu unedau mwy y gellir eu gosod ar uned trin aer (AHU) neu i uned HVAC a geir yn y diwydiannau meddygol, diwydiannol a masnachol. Gellir defnyddio purifiers aer hefyd mewn diwydiant i dynnu amhureddau o'r aer cyn prosesu. Defnyddir HEPA pwysedd neu dechnegau arsugniad eraill fel arfer ar gyfer hyn.

Mae OLANSI Healthcare Co, Ltd yn wneuthurwr uwch-dechnoleg iach ac amgylcheddol gyfeillgar ar gyfer purifier dŵr, dosbarthwr dŵr, peiriant dŵr hydroen, purifier aer, peiriant anadlydd hydrogen, peiriant sterileiddio ac yn y blaen. Dros fwy na 10 mlynedd o brofiad, gyda rhaglen ymchwil a datblygu integredig. Mae ein gweithgareddau yn cynnwys ymchwil, datblygu, chwistrellu, cydosod, gwerthu ac ar ôl gwerthu.