Disgrifiad

Disgrifiad

Wyt ti'n gwybod?

pam mae pobl yn hawdd mynd yn sâl?

Yn ôl adroddiad gan y Gweithgor Amgylcheddol (EWG), eirin gwlanog, afalau, pupur melys, seleri, nectarinau, mefus, ceirios, cêl, letys, grawnwin wedi'u mewnforio, moron, a gellyg sef y 12 o ffrwythau a llysiau sydd â'r mwyaf gweddilliol. plaladdwyr.

 

Gall Golchwr Ffrwythau a Llysiau Olansi ddatrys y broblem hon.