ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ: ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ OEM/OMD ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਥ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਸਿਰਫ ਹਾਈਪੋਕੌਂਡ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਾਇਣ ਪੀਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਲਛਟ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ "ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ OEM ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, OLNASI ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ OEM / ODM ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, OEM / ODM ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ OEM ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, OLNASI ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ OEM / ODM ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, OEM / ODM ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਾਟਰ ਪਿਯੂਰੀਫਾਇਰ
OLNASI ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰਟੌਪ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ, ਫੌਸੇਟ ਮਾਊਂਟ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਧੀਆ ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। OLNASI ਵਾਟਰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ।

OLNASI ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ-ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ, ਹੱਡੀਆਂ, ਅੰਤੜੀਆਂ, ਗੁਰਦੇ, ਦਿਮਾਗ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਸਰ
ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਆਦ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡ੍ਰਿੱਪ ਟ੍ਰੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਡ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ।

ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ OLANSI ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿੱਪ ਟ੍ਰੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸ਼ੱਟ ਆਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

OLANSI ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਘੰਟਾਵਾਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹਨ।

OLANSI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 10+ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਂ, ਗਲੋਬਲ OEM ਅਤੇ ODM ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ।
......
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ OEM/ODM ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!