Zásady ochrany osobných údajov pre OLANSI

V spoločnosti OLANSI je jednou z našich hlavných priorít súkromie našich návštevníkov. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré zhromažďuje a zaznamenáva spoločnosť OLANSI a ako ich používame.
Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našej webovej stránky, pokiaľ ide o informácie, ktoré zdieľajú a/alebo zbierajú v OLANSI. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zhromaždené offline alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je táto webová lokalita. Naše zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou generátora zásad ochrany osobných údajov a generátora bezplatných zásad ochrany osobných údajov.
Súhlas
Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami. Pre naše Zmluvné podmienky navštívte Generátor Zmluvných podmienok.
Informácie, ktoré zhromažďujeme
Osobné údaje, ktoré ste požiadali o poskytnutie, a dôvody, pre ktoré ste ich požiadali, sa ozrejmia v momente, keď vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov.
Ak nás priamo kontaktujete, môžeme o vás získať ďalšie informácie, napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, obsah správy a / alebo príloh, ktoré nám môžete poslať, a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré si vyberiete.
Keď sa zaregistrujete pre účet, môžeme požiadať o vaše kontaktné informácie vrátane položiek, ako sú meno, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.
Ako používame vaše informácie
Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame rôznymi spôsobmi vrátane:
• Poskytovať, prevádzkovať a udržiavať našu webovú stránku
• Vylepšiť, prispôsobiť a rozšíriť našu webovú stránku
• Pochopte a analyzujte, ako používate našu webovú stránku
• Vyvíjať nové produkty, služby, vlastnosti a funkcie
• Komunikovať s vami, či už priamo, alebo prostredníctvom niektorého z našich partnerov, vrátane zákazníckeho servisu, aby sme vám poskytli aktualizácie a ďalšie informácie týkajúce sa webovej lokality a marketingové a propagačné účely
• Posielať vám e-maily
• Nájdite podvody a predchádzajte im
Súbory protokolu
OLANSI sa riadi štandardným postupom používania protokolových súborov. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov, keď navštívia webové stránky. Všetky hostingové spoločnosti to robia a sú súčasťou analýzy hostingových služieb. Informácie zhromaždené protokolovými súbormi zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a časovú pečiatku, odkazujúce/výstupné stránky a možno aj počet kliknutí. Tieto nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré sú osobne identifikovateľné. Účelom informácií je analyzovať trendy, spravovať stránku, sledovať pohyb používateľov na webovej stránke a zhromažďovať demografické informácie.
Cookies a webové majáky
Ako každá iná webová stránka, aj OLANSI používa „cookies“. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane preferencií návštevníkov a stránok na webovej lokalite, ktoré návštevník navštívil alebo ich navštívil. Informácie sa používajú na optimalizáciu skúseností používateľov prispôsobením obsahu našej webovej stránky na základe typu prehliadača návštevníkov a/alebo iných informácií.
Ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookie nájdete v časti „Čo sú súbory cookie“ v časti Súhlas s používaním súborov cookie.
Zásady ochrany osobných údajov reklamných partnerov
V tomto zozname môžete nájsť Zásady ochrany osobných údajov pre každého z reklamných partnerov OLANSI.
Reklamné servery alebo reklamné siete tretích strán používajú technológie ako cookies, JavaScript alebo Web Beacons, ktoré sa používajú v ich príslušných reklamách a odkazoch, ktoré sa zobrazujú na OLANSI a ktoré sa odosielajú priamo do prehliadača používateľov. Keď k tomu dôjde, automaticky dostanú vašu IP adresu. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a/alebo na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý vidíte na webových stránkach, ktoré navštevujete.
Upozorňujeme, že spoločnosť OLANSI nemá prístup k týmto súborom cookie, ktoré používajú inzerenti tretích strán, ani nad nimi nemá kontrolu.
Tretích strán Zásady ochrany osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti OLANSI sa nevzťahujú na iných inzerentov alebo webové stránky. Preto vám odporúčame, aby ste si podrobnejšie informácie prečítali v príslušných Zásadách ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov tretích strán. Môže zahŕňať ich postupy a pokyny o tom, ako zrušiť určité možnosti.
Súbory cookie môžete zakázať prostredníctvom individuálnych možností prehliadača. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o správe súborov cookie pomocou konkrétnych webových prehliadačov, môžete ich nájsť na adrese príslušné webové stránky prehliadačov.
Práva na ochranu osobných údajov CCPA (nepredávajú moje osobné informácie)
Podľa CCPA majú spotrebitelia v Kalifornii okrem iného právo:
Požiadajte, aby podnik, ktorý zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa, zverejnil kategórie a konkrétne časti osobných údajov, ktoré podnik o spotrebiteľoch zhromaždil.
Požiadajte spoločnosť, aby vymazala všetky osobné údaje o spotrebiteľovi, ktoré spoločnosť zhromaždila.
Požiadajte spoločnosť, ktorá predáva osobné údaje spotrebiteľa, aby nepredávala osobné údaje spotrebiteľa.
Ak podáte žiadosť, musíme vám odpovedať jeden mesiac. Ak by ste chceli uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás.
Práva na ochranu údajov GDPR
Radi by sme sa ubezpečili, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý užívateľ má právo na:
Právo na prístup - Máte právo požadovať kópie svojich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.
Právo na opravu - Máte právo požiadať, aby sme opravili všetky informácie, o ktorých si myslíte, že sú nepresné. Máte tiež právo požiadať, aby sme vyplnili informácie, ktoré podľa vás nie sú úplné.
Právo na vymazanie - Máte právo požiadať, aby sme za určitých podmienok vymazali vaše osobné údaje.
Právo obmedziť spracovanie - Máte právo požiadať, aby sme za určitých podmienok obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
Právo namietať proti spracovaniu - Za určitých podmienok máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov.
Právo na prenosnosť údajov - Máte právo požiadať, aby sme za určitých podmienok preniesli údaje, ktoré sme zhromaždili, do inej organizácie alebo priamo k vám.
Ak podáte žiadosť, musíme vám odpovedať jeden mesiac. Ak by ste chceli uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás.
Informácie pre deti
Ďalšou súčasťou našej priority je pridanie ochrany detí pri používaní internetu. Povzbudzujeme rodičov a opatrovníkov, aby sledovali, zúčastňovali sa a / alebo monitorovali a usmerňovali ich online aktivity.
OLANSI vedome nezhromažďuje žiadne osobné identifikačné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo tento druh informácií na našej webovej stránke, dôrazne vám odporúčame, aby ste nás okamžite kontaktovali a my sa vynasnažíme urýchlene odstrániť takéto informácie z našich záznamov.
Webstránka: www.waterpurifierfactory.com