Fall i Frankrike: Omvänd osmos och vattenbehandlingsteknik

Frankrike är en nation med 67 miljoner människor i västra Europa (Metropolitan France som inkluderar ön Korsika och har sextiotre miljoner människor) och i fem utomeuropeiska regioner (Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte och Reunion med en kombinerad två miljoner människor).

Det är den största nationen i västra Europa efter område, gränsar till Biscayabukten och Engelska kanalen, mellan Belgien och Spanien, sydost om Storbritannien; gränsar till Medelhavet, mellan Italien och Spanien.

Dess viktigaste miljöfrågor inkluderar:
· Vissa skogsskador från surt regn;
· Luftföroreningar från industri- och fordonsutsläpp;
· Vattenföroreningar från stadsavfall och avrinning från jordbruket

Vatten
· Totala förnybara vattenresurser: 189 kubikkm (2005)
· Sötvattenuttag: 33.16 kubik km/år (16 % hushåll, 74 % industri, 10 % jordbruk)
· Per capita sötvattenuttag: : 548 kubikmeter/år (2000)

Världsbanken rapporterar att minst 80 länder har vattenbrist och 2 miljarder människor saknar tillgång till rent vatten. Mer oroande är att Världshälsoorganisationen har rapporterat att 1 miljard människor saknar tillräckligt med vatten för att helt enkelt tillgodose sina grundläggande behov, tyvärr i många länder är vattnet ont om eller förorenat.

OLANSI tillhandahåller ett brett utbud av filtreringslösningar och ekonomiska lösningar baserade på Frankrikes vattenresurser.

Frankrikes huvudsakliga vattenresurser är:

Ytvatten är vatten från flod-, sjö- eller sötvattenvåtmark, som kan behandlas med olika metoder, såsom Ultrafiltration Systems, Brackish Water RO.
Avsaltning kan användas för vatten från havet eller havskällor, som kan behandlas med Seawater Reverse Osmosis Systems; Avsaltningssystem.
Grundvatten eller bräckt vatten kommer från vatten som finns i porutrymmet i jord och berg "Borrhålsbrunn", som kan behandlas med omvänd osmossystem, kemisk dosering, UV-vattensterilisatorer.
Statens vattenförsörjning, som kan ha hög hårdhetsgrad eller hög nivå av klor, kan behandlas med vattenavhärdarsystem, mediavattenfilter.

OLANSI vattenbehandlingslösningar i Frankrike
Våra ingenjörer designar vattenreningsprojekt som bevisar den lilla marginalen hos hushåll i Frankrike som inte har tillgång till vatten genom olika utvinningsmetoder, såsom:

Anpassade vattenreningssystem
Membran för omvänd osmos
Dagvattenbehandling
Miljövattenrening

Så OLANSI erbjuder den perfekta vattenrenaren och dispensern för den franska familjens bas, det franska kranvattnet, varje familj kan dricka det hälsosamma vattnet genom OLANSIs vattenrenare.

OLANSI grundades 2009, tillverkaren med över 10 års erfarenhet. Vi är en professionell vattenrenare och vattendispenserfabrik, erbjuder global OEM- och ODM-service. Snabb leverans, konkurrenskraftigt pris, hög kvalitet och långsiktig service till våra kunder.
......
Om du vill ha en OEM/ODM-tjänst för vattenrenare eller vattendispenser, kontakta oss nu!