Vattenrenare

Vattenrening är processen att ta bort oönskade kemikalier, biologiska föroreningar, suspenderade ämnen och gaser från vatten. Målet är att producera vatten som är lämpligt för specifika ändamål. Det mesta vatten renas och desinficeras för mänsklig konsumtion (dricksvatten), men vattenrening kan också utföras för en mängd andra ändamål, inklusive medicinska, farmakologiska, kemiska och industriella tillämpningar. Vattenreningens historia inkluderar en mängd olika metoder. De metoder som används inkluderar fysikaliska processer såsom filtrering, sedimentering och destillation; biologiska processer såsom långsamma sandfilter eller biologiskt aktivt kol; kemiska processer såsom flockning och klorering; och användningen av elektromagnetisk strålning såsom ultraviolett ljus.

Vattenrening kan minska koncentrationen av partiklar inklusive suspenderade partiklar, parasiter, bakterier, alger, virus och svampar samt minska koncentrationen av en rad lösta och partiklar.

Standarderna för dricksvattenkvalitet är vanligtvis fastställda av regeringar eller av internationella standarder. Dessa standarder inkluderar vanligtvis lägsta och maximala koncentrationer av föroreningar, beroende på den avsedda användningen av vattnet.

OLANSI Healthcare Co., Ltd. är en förstklassig högteknologisk hälsosam och miljövänlig tillverkare för vattenrenare, vattendispenser, hydroen vattenmaskin, luftrenare, väteinhalator, steriliseringsmaskin och så vidare. Över mer än 10 års erfarenhet, med ett integrerat forsknings- och utvecklingsprogram. Vår verksamhet omfattar forskning, utveckling, injektion, montering, försäljning och efterförsäljning.